Wonen

VivereZ ondersteunt u bij:

  • Het voeren van de administratie
  • Interim management op financieel terrein, verhuur en woondiensten
  • Ketensamenwerking. Contractvorming, administratieve organisatie en implementatie
  • Verbetertraject debiteurenbeheer en huurincasso
  • (ACTUEEL!) Doorrekening van uw huurbeleid in relatie tot de nieuwe toewijzingsnormen per 1 januari 2016.